Bevezetés az SPSS-be

Oktató: Prazsák Gerg§

Hely: 7.102

Id§: 8.30-10.00Annotáció:

A kurzus célja az empirikus társadalomkutatás egyik gyakran igénybe vett eszközének (SPSS) gyakorlati elsajátítása és a programcsomag használatával nyert elemzések interpretációja. Ennek megfelel§en atipikus el§adásról van szó: az el§adás során bemutatott eljárások gyakorlati használata is a kurzus tárgyát képezi.A kurzus teljesítése:

A hallgatók minden óra végén házi feladatokat kapnak, melyek az órán bemutatott technikák önálló megismétlésére, további alkalmazásaira épülnek. A kurzus teljesítésének egyik feltétele a házi feladatok elkészítése. A kurzus számítógépes vizsgával zárul, ahol a hallgatók az SPSS és a rendelkezésükre bocsátott adatbázis használatával válaszolják meg a tesztkérdéseket.Menetrend

2009.09.28. Módszertani bevezet§, SPSS kezdeti használata

Az SPPS programcsomaghoz való hozzáférés.

Az empirikus társadalomkutatások helye a társadalomkutatásban. Változók, mérési szintek. Leíró statisztikák.

Az SPSS ablakai.2009.10.12. Ismerkedés az SPSS-el

Változók az SPSS-ben. Adatbázis készítés, adatbázis kezelés (merge, split, aggregate). A minta. A súly.2009.11.09. Transzformáció

Az adathiány. Leíró statisztikák számítása. Változók képzése. Eloszlás.2009.11.23. Összefüggések és okság: kereszttábla

Hipotézisvizsgálat. Kategoriális összefüggések. Lazarsfeld-paradigma. Függetlenségvizsgálat. Szignifikancia. (khí négyzet, az összefüggés er§sségét mér§ változók)2009.12.07. Összefüggések és okság: ANOVA

Egy és többutas variancianalaízis. F próba.2009.12.14. Esettanulmány

A megismert eljárások szintetizálása, egy konkrét hipotézis összetett vizsgálata és interpretációja.Irodalom:

Babbie, E. 1996. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi

Freedman, D. Pisani, R. Purves R. 2005. Statisztika. Budapest: Typotext

Hunyadi, L. Mundruczó, Gy. Vita, L. 1997. Statisztika. Budapest: Aula

Sajtos, L. Mitev, A. 2007: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Budapest: Alinea

Székelyi, M. Barna, I. 2002: Túlél§készlet az SPSS-hez. Budapest: Typotex


vissza